Area Studies

Cathy Chiu (邱冬銀)

Cathy Chiu (邱冬銀)
Head, Area Studies
(805) 893-4082
chiu [at] ucsb [dot] edu

Meryle Gaston

Meryle Gaston
(805) 893-7686
gaston1 [at] ucsb [dot] edu

Xiaohong Li

Xiaohong Li
(805) 893-2365
xiaoli [at] ucsb [dot] edu

Ryan Lynch

Ryan Lynch
(805) 893-4719
drlynch [at] ucsb [dot] edu

Yinoly Wisdom

Yinoly Wisdom
(805) 893-2365
yywisdom [at] ucsb [dot] edu